Profesionální blog

Vítejte na mém blogu, který obsahuje zápisky na různá témata související s prací překladatele a redaktora. Některým tématům se věnuji hlavně v češtině, jiným hlavně nebo výhradně v angličtině, a příspěvky jsou tak buď v jednom nebo druhém jazyce, a některé jsou přeloženy (někdy logicky, někdy nahodile, někdy záměrně).

  • Rozšiřuji nabídku překladů do češtiny

    Překlady do češtiny pro mě nejsou kvůli mé specializaci na angličtinu primární činností a vždy jsem se je snažil příliš nenabízet, aby se má milovaná a respektovaná paní učitelka češtiny ze základky Formáčková zbytečně moc neobracela v hrobě. Nyní ale mohu s radostí oznámit spolupráci s talentovanou mladou leč lety prověřenou a v humanitních vědách vzdělanou překladatelkou Terezou Šachlovou, která má až jiráskovsky vytříbený cit pro nesmírně obtížný a záludný jazyk, kterým je čeština. Chcete-li věcně správný, komunikačně úderný, zvukomalebný a estetický překlad, look no further than us.

  • Nově přijímám online platby kartou

    Nově je možné platit mi kartou přes bezpečnou platební bránu.

  • Ahoj světe (už zas)!

    Vítejte na mých nově budovaných stránkách, na které jsem si posledních patnáct let nikdy nenašel dost času a vlastně je ani nepotřeboval. I teď je vyvíjím a obsah na ně přidávám postupně ve volném čase, kterého není mnoho. Ostatně, jak se říká: „Pod kovářovou kobylou je největší tma.“