Tvorba webů

Tvorbě webů se ve větší míře věnuji poměrně krátce. Web developmentu jsem se okrajově věnoval tak nějak vždycky, ale teprve nedávno vyvstala potřeba udělat si konečně stránky plnící svůj účel, a další weby se nabalily.

Při budování websajtů postupuji od struktury přes obsah, SEO a nakonec grafiku, při snaze udržet maximální přístupnost pro handicapované a výkon při zachování jednoduchosti, bezpečnosti a snadné budoucí údržby.

Tyto stránky jsou obětí toho, že pod kovářovou kobylou je největší tma. Cílem je vybudovat solidní prezentaci mého podnikání a profesionální i osobní blog. Stránky si hostuji sám na vlastním virtuálním Debian serveru. Výkon, který má mezery, zatím neřeším.

Ke stránkám www.vycvikkone.cz jsem přišel úplně stejně jako k basetovi. Od března 2022 jsem celkem extenzivně ale pravidelně zdarma pracoval pro Petru Beránkovou na tom, aby měla stránky, které by důstojně reprezentovaly její práci, přinášely poučení čtenářům.

Stránky ranchloucna.cz vytvářím pro Terezu Fryšarovou za flašku slivovice a příslib zapůjčení skipasu a poskytnutí krátkého ubytování v Loučné. Zatím jsem se jim nepověnoval tolik jak jsem plánoval, ale myslím, že se rýsují velice pěkně. Hosting je na mém virtuálním Debian serveru a výkonu pomáhá Redis. Překlady do Němčiny a do Polštiny po mně bude muset někdo opravit a minimálně ten do Polštiny nadále dělat někdo jiný, protože ten je extra zlý. Tak to vypadá, přátelé, když do nějakého jazyka překládá člověk, který ho neovládá. A že se to děje i s angličtinou…