Tvorba webů

Tvorbě webů se věnuji poměrně krátce, ale za to docela intenzivně. Web developmentu jsem se věnoval tak nějak vždycky, ale až letos nejprve vyvstala potřeba udělat si konečně stránky plnící svůj účel a zmodernizovat stránky www.vycvikkone.cz, načež další projekty na sebe nenechaly dlouho čekat.

Při budování websajtů postupuji od struktury přes obsah, SEO a nakonec grafiku, při snaze udržet maximální přístupnost pro handicapované a výkon.

Tyto stránky jsou obětí toho, že pod kovářovou kobylou je největší tma. Cílem je vybudovat solidní prezentaci mého podnikání a profesionální i osobní blog. Stránky si hostuji sám na vlastním virtuálním Debian serveru. Výkon, který má mezery, zatím neřeším.

Ke stránkám www.vycvikkone.cz jsem přišel úplně stejně jako k basetovi. Od března 2022 celkem extenzivně ale pravidelně pracuji pro Péťu na tom, aby měla stránky které budou důstojně reprezentovat její práci, přinášet poučení čtenářům a výhledově tam zprovozním e-shop ze své vlastní dílny. Hosting je u Wedosu, ale plánuji migraci na svůj virtuální server z důvodu nemožnosti použít Redis server.

Stránky ranchloucna.cz vytvářím pro Terezu Fryšarovou za flašku slivovice a příslib zapůjčení skipasu a poskytnutí krátkého ubytování v Loučné. Zatím jsem se jim nepověnoval tolik jak jsem plánoval, ale myslím, že se rýsují velice pěkně. Hosting je na mém virtuálním Debian serveru a výkonu pomáhá Redis. Překlady do Němčiny a do Polštiny po mně bude muset někdo opravit a minimálně ten do Polštiny nadále dělat někdo jiný, protože ten je extra zlý. Tak to vypadá, přátelé, když do nějakého jazyka překládá člověk, který ho neovládá. A že se to děje i s angličtinou…

Stránky jklamaro.cz byly ušity horkou jehlou za velmi krátkou dobu za účelem prezentace jezdeckého klubu. Momentálně se jejich vývoji nevěnuji, pouze nutné údržbě. Neprovedl jsem téměř žádnou optimalizaci na výkon a hosting je u Wedosu.