Psaní grantových návrhů a zpráv

S přípravou grantových návrhů a výročních i závěrečných zpráv je to podobné jako se psaním článků. Velice často na ně není dostatek času a pracovních kapacit, psaní probíhá pod tlakem, a výsledek tomu pak často odpovídá, a nejeden návrh tak zapadne kvůli neefektivnímu vyjádření hlavních myšlenek. Pod prsty mi prošlo již mnoho grantových návrhů a zpráv, nebo jejich částí, nárazově i průběžně, pro různé české i Evropské grantové výzvy (v základních i aplikované oblasti), a nemálo z nich bylo přijato a úspěšně dokončeno. Mých zkušeností můžete samozřejmě využít i mimo vědeckou oblast, například při přípravě žádostí o dotace či financování v komerční sféře.

Nabízím průběžnou i nárazovou spolupráci na přípravě grantových návrhů a výročních zpráv. Průběžná spolupráce má tu výhodu, že já mohu pomalu dávat dohromady texty zatímco vy se můžete soustředit na vědeckou práci.