Psaní článků

Sepsání úspěšného vědeckého článku nikdy není snadným úkolem, obzvlášť pro někoho, pro něhož angličtina není mateřským jazykem. Výzkumníci zpravidla nechávají psaní svých rukopisů na poslední rok svého výzkumného projektu, přičemž se nakonec téměř vždy ukáže, že nemají dostatek času, aby mohli psát beze stresu. Vždy by bylo samozřejmě lepší na článcích pracovat průběžně, ale na to mnozí nemají dost kapacit, ani disciplíny. A to je něco, v čem mohu i Vám pomoci já. Neplatí to samozřejmě pouze pro články vědecké, ale také technické nebo jakékoli jiné.

Nabízím spolupráci při psaní článků v průběhu vašeho vědeckého projektu. Vy mě seznámíte s Vaším výzkumem (což je usnadněno, pokud už jsem pracoval na Vašem grantovém návrhu), s průběhem prací a jejími výsledky a Vašimi interpretacemi, a já budu průběžně pracovat na výsledcích Vaší práce, zatímco Vy se můžete soustředit na práci samotnou. Vyhnete se tak tomu, že budete muset dělat na článcích pod tlakem.

Při průběžné práci mohu části textu revidovat či překládat postupně, hlídat správnost a jednotnost terminologie a pomáhat Vám zlepšovat si angličtinu. Více času taky pomůže najít úderné a úsporné formulace, které pomohou lepšímu umístění a citovanosti Vašich výstupů. Navíc se mohu starat o sdílenou citační databázi (např. v Zotero, Mendeley nebo pomocí BibTeX nástrojů), třídit informace, pomáhat ladit procesy automatizace tvorby textových, tabulkových a grafických výstupů (R skripty, makefiles, …), případně koordinovat proces psaní článků s přispění členů Vašeho výzkumného teamu.

Vedle psaní článků nabízím i službu psaní grantových návrhů a výročních zpráv.