Psaní textů, copywriting

Psaní článků

Sepsání úspěšného vědeckého článku nikdy není snadným úkolem, obzvlášť pro někoho, pro něhož angličtina není mateřským jazykem. Výzkumníci zpravidla nechávají psaní svých rukopisů na poslední rok svého výzkumného projektu, přičemž se nakonec téměř vždy ukáže, že nemají dostatek času, aby mohli psát beze stresu. Vždy by bylo samozřejmě lepší na článcích pracovat průběžně, ale na to mnozí nemají dost kapacit, ani disciplíny. A to je něco, v čem mohu i Vám pomoci já. Neplatí to samozřejmě pouze pro články vědecké, ale také technické nebo jakékoli jiné.

Psaní grantových návrhů a zpráv

S přípravou grantových návrhů a výročních i závěrečných zpráv je to podobné jako se psaním článků. Velice často na ně není dostatek času a pracovních kapacit, psaní probíhá pod tlakem, a výsledek tomu pak často odpovídá, a nejeden návrh tak zapadne kvůli neefektivnímu vyjádření hlavních myšlenek. Pod prsty mi prošlo již mnoho grantových návrhů a zpráv, nebo jejich částí, nárazově i průběžně, pro různé české i Evropské grantové výzvy (v základních i aplikované oblasti), a nemálo z nich bylo přijato a úspěšně dokončeno. Mých zkušeností můžete samozřejmě využít i mimo vědeckou oblast, například při přípravě žádostí o dotace či financování v komerční sféře.