Fakturace

Normostranou rozumí se 1 800 znaků zdrojového textu včetně mezer.

Proforma fakturu obdržíte na základě odsouhlasení nabídky. Faktury se splatností zasílám po doručení hotové práce nebo dle dohody. Splatnost standardně nastavuji na 14 dní a její úprava je možná dle Vašeho požadavku.

Vaše fakturu si navíc můžete prohlédnout či stáhnout jako PDF pod odkazem https://billing.fredrooks.com/index.php/guest/view/invoice/[identifikátor]. Bez znalosti identifikátoru se k ní nikdo nedostane. Na možnosti platby kartou přímo přes InvoicePlane pracuji.