Povinně zveřejňované informace

Kontaktní údaje

Název firmy: Frederick Rooks

Místo podnikání: Nesvačily 73, 267 27 Liteň

Živnost vedená u Živnostenského úřadu v Berouně

Neplátce DPH

Obchodní podmínky

Práci vykonávám na základě ústní či písemné dohody, případně smlouvy, za předem dohodnutou odměnu, kterou odběratel může libovolně navýšit ale nikoli snížit. Případná dobrovolnická práce za případnou kompenzaci nákladů či újmy při ní vzniklé není považována za výdělečnou činnost. Odběratelem je fyzická osoba, firma nebo instituce objednající si moji práci. Dodavatel jsem já. Okamžik uzavření smlouvy nastává ve chvíli zadání úkolu odběratelem, které je možné jak ústně (i telefonicky), tak písemně (i elektronicky). Možné způsoby platby jsou na účet převodem nebo online platební kartou, či v hotovosti. Reklamace se řídí zákonem, ale ještě jsem žádnou neměl. Záleží-li na výsledku mé práce lidské zdraví či životy, zůstává tato odpovědnost plně na straně odběratele. Anonymní přání a stížnosti lze vhazovat do poštovní schránky na adrese podnikání, případně vylepovat na nástěnku na nádraží Nesvačily na trati 172 Zadní Třebaň – Lochovice.

Zásady ochrany osobních údajů

Žádné osobní údaje nesbírám, nezajímají mě a nepracuji s nimi. Nedělám absolutně nic co v praxi jakkoli souvisí s GDPR, nicméně povinný dokument k němu je zde.