Jmenuji se Fred, jsem čechoangličan, vzděláním biolog, srdcem idealista a hlavním řemeslem překladatel a jazykový i technický redaktor s dlouholetými zkušenostmi ze široké škály oborů. Svým klientům poskytuji jazykové služby převážně v angličtině, doplněné o rozsah navazujících služeb publikačních a prezentačních, počítačových a fotografických.

Ano, míchám dohromady práci s koníčky, ale nedokážu to nedělat.

Hlavními aktivitami jsou pro mě práce jako redaktor vědeckých textů v Ústavu organické chemie a biochemie České akademie věd a obdobná činnost pro časopis Folia Geobotanica.

Nejnovější zápisky

 • WordPress 6.1 a šablona Twenty Twenty Three
  WordPress kráčí správným směrem a já nestíhám držet úplně krok, ale to tolik nevadí, protože je lepší klopýtat pár kroků za nejrychlejším kusem v pohybujícím se stádě než zůstat nenapravitelně pozadu v části stáda ohrožené ustrnutím bez naděje na pokrok. Proto tyto stránky opět vypadají opět rozbitě. WordPress 6.1 a šablona Twenty Twenty Three přináší zajímavé opravy a novinky a vzhled je u webu to poslední. 
 • O krátké pomlčce v angličtině
  Velmi málo rukopisů co upravuji obsahuje pomlčky, jako je například krátká pomlčka (–), a pokud ano, tak zpravidla omylem nebo jsou použity špatně. Autoři běžně na všechno používají spojovník, včetně symbolu mínus. Jen občas se setkávám se správně použitými krátkými pomlčkami, a to v případě rozsahů (např. 2–4, September – October). Krátké pomlčky jsou nicméně užitečné a měly by být používány i v řadě jiných případů. Vezměme následující řetězců pole řetězců: Bray-Curtis, […]
 • Jak na vícejazyčný WordPress web
  Myslel jsem, že vytvořit vícejazyčný web ve WordPressu bez placených pluginů musí být mnohem snadnější než se ukazuje. Přesně o to se tu pokouším, a sice s verzí zdarma pluginu Polylang. Tip jak snadno vložit přepínač jazyků v blokovém editoru jsem sepsal ve svém anglickém blogu.
 • Ahoj světe (už zas)!
  Vítejte na mých nově budovaných stránkách, na které jsem si posledních patnáct let nikdy nenašel dost času a vlastně je ani nepotřeboval. I teď je vyvíjím a obsah na ně přidávám postupně ve volném čase, kterého není mnoho. Ostatně, jak se říká: „Pod kovářovou kobylou je největší tma.“

Jazykové služby↗

Překlady a transkreace do angličtiny a z angličtiny↗

Poskytuji všeobecné i odborné překlady a transkreace z češtiny a slovenštiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny.

Jsem dvoujazyčný český a anglický rodilý mluvčí a jako překladatel do angličtiny pracuji už téměř 20 let. Jsem magistr v oboru biologie, takže mé odborné těžiště leží v přírodních vědách a příbuzných oborech. Mám ale zkušenosti i z řady dalších odvětví, včetně IT a techniky, práva, cestovního ruchu a e-komerce. Pracovat jako překladatel je zajímavější než by si jeden mohl myslet.


Lokalizace software a webových stránek↗

Mluvím jazykem vývojářů a nedělá mi problém podílet se na lokalizačních projektech s použitím programátorských nástrojů. Nemám problém pracovat přímo s kódem, se softwarovou dokumentací (včetně in-code dokumentace). V případě webů zvládám jak tradiční, tak decoupled i headless redakční systémy. Chcete vícejazyčný WordPress? Není problém. I tyto stránky jsou na WordPressu a nepoužívají žádný placený plugin.


Revize anglických textů

Upravuji texty v angličtině do publikovatelné podoby. Nezáleží, zda je vaším cílem skvělý vědecký článek, dizertační práce, kniha, grantový návrh, obchodní plán, právnický dokument, webová stránka nebo e-shop. Mám za sebou mnoho stovek úspěšně dotažených zakázek, které vedly k získání bezpočtu akademických titulů, zajištěných zdrojů financování a využitých příležitostí pro výzkum i obchod.

Jakmile je něco opublikováno, tak je to opublikováno na věky, tak proč to nevyšperkovat co to jde?


Konzultace angličtiny↗

Potřebujete pouze jednorázovou konzultaci angličtiny případně pravidelné konzultace? Rád pomůžu i Vám, ať už přes e-mail, chat, telefon nebo videohovor. Nezáleží, zda jde o konzultaci gramatiky, terminologie či stylu při psaní, nebo výslovnosti před důležitou prezentací. Pomáhám s angličtinou jak řečníkům, tak zpěvákům. Máte-li před koncertem nebo nahráváním, kde budete zpívat anglicky, neváhejte se obrátit.


Navazující služby↗

Nepracuji samozřejmě pouze jako překladatel do angličtiny nebo copy editor. Moji zákazníci mě nezřídka zapojují do své obchodních, akademické nebo neziskové činnosti hlouběji.

A tak často píšu různé texty, produkuji a rozvíjím myšlenky, komunikuji, asistuji při submitaci a resubmitaci rukopisů nebo pomáhám třeba s popularizačními příspěvky. U některých klientů se moje zapojení zvrhlo dokonce v vícekanálový jazykový coaching v angličtině. Nezřídka se po mně také chce copywriting a asistence při tvorbě digitálního obsahu. Mimo to jsem se podílel i na lokalizaci softwaru, tvorbě a údržbě jeho technické dokumentace, prezentaci produktů, výstavbě webů a SEO projektech. Vše se dá shrnout pod výraz „udělat co je potřeba“.


Jazykový coaching↗

Mám zkušenosti s pravidelnými konverzacemi osobně i po telefonu či videohovoru za účelem zlepšení Vaší angličtiny. Chcete se v angličtině vyšvihnout nad úroveň svých kolegů? Jednou z cest může být pravidelné setkávání se mnou a povídání si o tom, co Vás zajímá, ať už o přírodě, technologiích, britských sitcomech, životě a dětech, koních nebo cestování. Toto je můj přístup k individuální výuce angličtiny. Jde o doplňkovou službu pro velmi omezený počet zájemců.


Psaní textů, copywriting↗

Nabízím psaní a spolupráci při psaní textů jakéhokoli rozsahu a různého zaměření.

Psaní článků↗

Sepsání úspěšného vědeckého článku nikdy není snadným úkolem, obzvlášť pro někoho, pro něhož angličtina není mateřským jazykem. Výzkumníci zpravidla nechávají psaní svých rukopisů na poslední rok svého výzkumného projektu, přičemž se nakonec téměř vždy ukáže, že nemají dostatek času, aby mohli psát beze stresu. Vždy by bylo samozřejmě lepší na článcích pracovat průběžně, ale na to mnozí nemají dost kapacit, ani disciplíny. A to je něco, v čem mohu i Vám pomoci já. Neplatí to samozřejmě pouze pro články vědecké, ale také technické nebo jakékoli jiné.


Psaní grantových návrhů a zpráv↗

S přípravou grantových návrhů a výročních i závěrečných zpráv je to podobné jako se psaním článků. Velice často na ně není dostatek času a pracovních kapacit, psaní probíhá pod tlakem, a výsledek tomu pak často odpovídá, a nejeden návrh tak zapadne kvůli neefektivnímu vyjádření hlavních myšlenek. Pod prsty mi prošlo již mnoho grantových návrhů a zpráv, nebo jejich částí, nárazově i průběžně, pro různé české i Evropské grantové výzvy (v základních i aplikované oblasti), a nemálo z nich bylo přijato a úspěšně dokončeno. Mých zkušeností můžete samozřejmě využít i mimo vědeckou oblast, například při přípravě žádostí o dotace či financování v komerční sféře.


Copywriting a obsahový marketing↗

Nejen věda tvoří tento svět a obdobné služby jako v akademické sféře poskytuji i v té komerční. Ostatně jsou to sféry mezi kterými existuje nemalý překryv a sdílení či výměna lidí a materiálů. Umím napsat čtivý text jakékoli délky, pokud to téma dovoluje, a již jsem i sám sebe dokázal překvapit, jak moc jich to, překvapivě, dovoluje. Umím jak plánované texty, tak operativní inteligentní odpovědi na vyžádané i nevyžádané posty třetích stran. Co se týče SEO, tak mám vlastní osvědčenou filozofii, která není založena na rigidní aplikaci pouček, ale na přirozeném používání jazyka a organické tvorbě kvalitního, rozumně prolinkovaného, obsahu. Dlouhodobé výsledky jsou v tomto případě cennější než krátkodobé, protože nejeden velmi úspěšný (a drahý) SEO projekt končí akorát tím, že se velké množství lidí rychle dozví o tom, že vlastně nemáte nic moc co nabídnout.


Publikační a prezentační služby↗

Předpublikační příprava a korektury↗

Mnohaletá (a dosud trvající) práce pro vědecký časopis mi dovoluje nabízet odborně poučenou přípravu rukopisů pro sazbu a tisk. Poskytuji typografickou kontrolu, úpravu a sjednocení hotových rukopisů, předtiskové korektury a korektury page proofs. Toto zahrnuje správnou prezentaci statistik, fyzikálních a matematických symbolů, vzorců a výrazů, korektní prezentaci fyzikálních jednotek, chemických vzorců sloučenin, izotopů apod.


Sazba dokumentů↗

Nabízím sazbu a spolupráci při sazbě dizertačních prací, knih, výročních zpráv a dalších textových periodik pomocí LaTeXu a příbuzných sazečských nástrojů (např. ConTeXt, LuaTeX). Jejich používání, například oproti WYSYWIG nástrojů (např. LibreOffice Writer nebo Microsoft Word), nesmírně usnadňuje tvorbu profesionálně vypadajících děl. To platí zvláště při využití automatizace a propojení rukopisu s databází citované literatury, zdroji dat, R skripty atd. S mou pomocí můžete mít nejen například naprosto vymazlenou dizertačku, ale také si tyto elegantní nástroje a postupy osvojit pro budoucnost.


Tvorba webů↗

Webové stránky dnes dělá každý a já nejsem výjimkou. Tento a další weby, které tvořím nebo pomáhám tvořit, vesměs běží na WordPressu. Ten je stále tím nejvhodnějším pro velké množství případů. Razím filozofii, podobně jako u dokumentů, že webové stránky nemají být hlavně grafickým veledílem, ale přehledným, dobře čitelným a vyhledávači milovaným zdrojem kvalitního obsahu. Cílím proto primárně na přehlednost, dobrou typografii, kvalitu obsahu a SEO. Vytvářím minimalistické WordPress weby s využitím co nejmenšího počtu pečlivě zvolených pluginů a na základě nejnovějších FSE šablon pro budoucí snadný rozvoj a údržbu. Cílem je, aby správu webu po mně mohl kdokoli převzít a nic mu neztěžovalo další práci. Služby rozumného grafika mohu na požádání poptat.


IT služby↗

Pro svou činnost využívám řadu dobrých svobodně licencovaných nástrojů a sám si spravuji a opravuji své počítače, síťové prvky, servery a úložiště. V rámci pomoci bližnímu nabízím následující služby v oblasti IT:

Instalace a správa GNU/Linuxu a dalšího svobodného software ↗

Potřebujete nebo chcete provozovat GNU/Linux na svém počítači, ale nechcete ho instalovat a administrovat? Tuto starost mi můžete přenechat. Systém Vám následně mohu pomáhat udržovat i vzdáleně přes VPN. Můžete mít vlastní virtuální server a na něm provozovat svou vlastní VPN a třeba i svůj osobní „cloud“, fakturační systém nebo videokonferenční server, jako já.


Fakturační systém↗

Pro své potřeby a několik dalších mám nasazený fakturační program InvoicePlane, který jsem pro tyto potřeby upravil. Je to velice schopná a značně odladěná aplikace perfektní pro malého až středního podnikatele. Plně svobodný co dělá co má za zlomek ceny a bez nevýhod konkurenčních řešení. Na dotaz mohu zprovoznit demo instanci na svém serveru.


Servis počítačů Thinkpad↗

Své počítače si servisuji sám. Nic na tom není. Stačí zjistit, co je špatně a případně vyměnit příslušný díl. Máte-li problém s Thinkpadem, třeba Vám jeho vyřešení mohu pomoci urychlit nebo zlevnit.


Fotografické služby↗

Fotografování je pro mě velkým celoživotním milovaným koníčkem, vedle hudby. Oba drží moje srdce bijícím a věnuji se jim pro vlastní uspokojení, byť soustavně. Jako doplňkové služby nicméně nabízím následující:

Produktová fotografie

Pro svou radost se věnuji makrofotografii. Svou radostí myslím plné krabice diapozitivů a disky digitálních fotek. Stejné vybavení dobře slouží i při pořizování snímků produktů, a protože jde o často žádanou a příjemnou práci, nabízím ji i zde.