Jmenuji se Fred Rooks, jsem čechoangličan a pracuji jako překladatel z češtiny do angličtiny a editor různých převážně vědeckých rukopisů v angličtině, což je stále, paradoxně, lingua franca mezi vědci. Této činnosti se věnuji celý produktivní život od studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Řadu let jsem byl zaměstnancem Botanického ústavu AV ČR, se kterým stále externě spolupracuji, a od února 2023 působím v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Ať už je váš rukopis třeba o matematickém modelování vlastností diatomových molekul nebo o dynamice ekosystémů na té či oné polokouli, jsem tu pro vás. Mou prací je pomoct protlačit vaši kvalitní publikaci do tisku.

Pro úkoly v rámci ÚOCHB jsou k dispozici ústavní e-mailové adresy a ownCloud. Informace o službě vědeckých editorů najdete na intranetu.

Nejnovější zápisky


V poslední době jsem pracoval s texty například v následujících oborech: počítačově asistovaný návrh léčiv (computer-aided drug design, CADD) · cílení léčiv v organismu (drug delivery) · výzkum nových léčiv (drug discovery) · biochemie enzymů · molekulární matematické modelování · metabolické inženýrství · obecná molekulární biologie · farmakochemie peptidů · fyzikální chemie · fyziochemie · rostlinná metabolomika · proteinová biochemie · radiofarmakochemie · strukturální membránová biologie · syntetická organická chemie · virologie · kvantová chemie · rostlinná cytogenomika · archeologie pozůstatků Velkomoravské říše · arktická dendrochronologie · populační biologie rostlin · rostlinná taxonomie · paleontologie terciérních a kvartérních sedimentů · fyziologická ekologie rostlin · biogeografie · evoluce polyploidů


Jazykové služby 

Překlady a transkreace do angličtiny a z angličtiny 

Poskytuji všeobecné i odborné překlady a transkreace z češtiny a slovenštiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny.

Jsem dvoujazyčný český a anglický rodilý mluvčí a jako překladatel do angličtiny pracuji už téměř 20 let. Jsem magistr v oboru biologie, takže mé odborné těžiště leží v přírodních vědách a příbuzných oborech. Mám ale zkušenosti i z řady dalších odvětví, včetně IT a techniky, práva, cestovního ruchu a e-komerce. Pracovat jako překladatel je zajímavější než by si jeden mohl myslet.


Lokalizace software a webových stránek 

Mluvím jazykem vývojářů a nedělá mi problém podílet se na lokalizačních projektech s použitím programátorských nástrojů. Nemám problém pracovat přímo s kódem, se softwarovou dokumentací (včetně in-code dokumentace). V případě webů zvládám jak tradiční, tak decoupled i headless redakční systémy. Chcete vícejazyčný WordPress? Není problém. I tyto stránky jsou na WordPressu a nepoužívají žádný placený plugin.


Revize anglických textů 

Upravuji texty v angličtině do publikovatelné podoby. Nezáleží, zda je vaším cílem skvělý vědecký článek, dizertační práce, kniha, grantový návrh, obchodní plán, právnický dokument, webová stránka nebo e-shop. Mám za sebou mnoho stovek úspěšně dotažených zakázek, které vedly k získání bezpočtu akademických titulů, zajištěných zdrojů financování a využitých příležitostí pro výzkum i obchod.

Jakmile je něco opublikováno, tak je to opublikováno na věky, tak proč to nevyšperkovat co to jde?


Konzultace angličtiny 

Potřebujete pouze jednorázovou konzultaci angličtiny případně pravidelné konzultace? Rád pomůžu i Vám, ať už přes e-mail, chat, telefon nebo videohovor. Nezáleží, zda jde o konzultaci gramatiky, terminologie či stylu při psaní, nebo výslovnosti před důležitou prezentací. Pomáhám s angličtinou jak řečníkům, tak zpěvákům. Máte-li před koncertem nebo nahráváním, kde budete zpívat anglicky, neváhejte se obrátit.


Navazující služby 

Nepracuji samozřejmě pouze jako překladatel do angličtiny nebo copy editor. Moji zákazníci mě nezřídka zapojují do své obchodních, akademické nebo neziskové činnosti hlouběji.

A tak často píšu různé texty, produkuji a rozvíjím myšlenky, komunikuji, asistuji při submitaci a resubmitaci rukopisů nebo pomáhám třeba s popularizačními příspěvky. U některých klientů se moje zapojení zvrhlo dokonce v vícekanálový jazykový coaching v angličtině. Nezřídka se po mně také chce copywriting a asistence při tvorbě digitálního obsahu. Mimo to jsem se podílel i na lokalizaci softwaru, tvorbě a údržbě jeho technické dokumentace, prezentaci produktů, výstavbě webů a SEO projektech. Vše se dá shrnout pod výraz „udělat co je potřeba“.


Jazykový coaching 

Mám zkušenosti s pravidelnými konverzacemi osobně i po telefonu či videohovoru za účelem zlepšení Vaší angličtiny. Chcete se v angličtině vyšvihnout nad úroveň svých kolegů? Jednou z cest může být pravidelné setkávání se mnou a povídání si o tom, co Vás zajímá, ať už o přírodě, technologiích, britských sitcomech, životě a dětech, koních nebo cestování. Toto je můj přístup k individuální výuce angličtiny. Jde o doplňkovou službu pro velmi omezený počet zájemců.


Psaní textů, copywriting 

Nabízím psaní a spolupráci při psaní textů jakéhokoli rozsahu a různého zaměření.

Psaní článků 

Sepsání úspěšného vědeckého článku nikdy není snadným úkolem, obzvlášť pro někoho, pro něhož angličtina není mateřským jazykem. Výzkumníci zpravidla nechávají psaní svých rukopisů na poslední rok svého výzkumného projektu, přičemž se nakonec téměř vždy ukáže, že nemají dostatek času, aby mohli psát beze stresu. Vždy by bylo samozřejmě lepší na článcích pracovat průběžně, ale na to mnozí nemají dost kapacit, ani disciplíny. A to je něco, v čem mohu i Vám pomoci já. Neplatí to samozřejmě pouze pro články vědecké, ale také technické nebo jakékoli jiné.


Psaní grantových návrhů a zpráv 

S přípravou grantových návrhů a výročních i závěrečných zpráv je to podobné jako se psaním článků. Velice často na ně není dostatek času a pracovních kapacit, psaní probíhá pod tlakem, a výsledek tomu pak často odpovídá, a nejeden návrh tak zapadne kvůli neefektivnímu vyjádření hlavních myšlenek. Pod prsty mi prošlo již mnoho grantových návrhů a zpráv, nebo jejich částí, nárazově i průběžně, pro různé české i Evropské grantové výzvy (v základních i aplikované oblasti), a nemálo z nich bylo přijato a úspěšně dokončeno. Mých zkušeností můžete samozřejmě využít i mimo vědeckou oblast, například při přípravě žádostí o dotace či financování v komerční sféře.


Copywriting a obsahový marketing 

Nejen věda tvoří tento svět a obdobné služby jako v akademické sféře poskytuji i v té komerční. Ostatně jsou to sféry mezi kterými existuje nemalý překryv a sdílení či výměna lidí a materiálů. Umím napsat čtivý text jakékoli délky, pokud to téma dovoluje, a již jsem i sám sebe dokázal překvapit, jak moc jich to, překvapivě, dovoluje. Umím jak plánované texty, tak operativní inteligentní odpovědi na vyžádané i nevyžádané posty třetích stran. Co se týče SEO, tak mám vlastní osvědčenou filozofii, která není založena na rigidní aplikaci pouček, ale na přirozeném používání jazyka a organické tvorbě kvalitního, rozumně prolinkovaného, obsahu. Dlouhodobé výsledky jsou v tomto případě cennější než krátkodobé, protože nejeden velmi úspěšný (a drahý) SEO projekt končí akorát tím, že se velké množství lidí rychle dozví o tom, že vlastně nemáte nic moc co nabídnout.


Publikační a prezentační služby 

Předpublikační příprava a korektury 

Mnohaletá (a dosud trvající) práce pro vědecký časopis mi dovoluje nabízet odborně poučenou přípravu rukopisů pro sazbu a tisk. Poskytuji typografickou kontrolu, úpravu a sjednocení hotových rukopisů, předtiskové korektury a korektury page proofs. Toto zahrnuje správnou prezentaci statistik, fyzikálních a matematických symbolů, vzorců a výrazů, korektní prezentaci fyzikálních jednotek, chemických vzorců sloučenin, izotopů apod.


Sazba dokumentů 

Nabízím sazbu a spolupráci při sazbě dizertačních prací, knih, výročních zpráv a dalších textových periodik pomocí LaTeXu a příbuzných sazečských nástrojů (např. ConTeXt, LuaTeX). Jejich používání, například oproti WYSYWIG nástrojů (např. LibreOffice Writer nebo Microsoft Word), nesmírně usnadňuje tvorbu profesionálně vypadajících děl. To platí zvláště při využití automatizace a propojení rukopisu s databází citované literatury, zdroji dat, R skripty atd. S mou pomocí můžete mít nejen například naprosto vymazlenou dizertačku, ale také si tyto elegantní nástroje a postupy osvojit pro budoucnost.


Tvorba webů 

Webové stránky dnes dělá skoro každý a já nejsem výjimkou. Vesměs i v dnešní době používám vyzrálý leč stále relevantní WordPress, který je mnohdy stále tím nejvhodnějším CMS. Razím filozofii, že stránky nemají být primárně grafickým veledílem, nýbrž přehledným, dobře čitelným a vyhledávači milovaným zdrojem kvalitního obsahu.

Cílím proto primárně na přehlednost, dobrou typografii, kvalitu obsahu a SEO. Vytvářím minimalistické weby s využitím co nejmenšího počtu pečlivě zvolených, ozkoušených pluginů a nejnovějších FSE šablon pro budoucí snadný vývoj, údržbu a bezpečnost. Cílem je, aby správu webu po mně mohl kdokoli převzít a nic mu neztěžovalo další práci. Služby rozumného grafika mohu na požádání poptat, ale fakt je, že grafika je jen třešnička na dortu.

Jednoduché stránky, i vícejazyčné a s e-shopem včetně funkční platební brány, můžete mít v řádu hodin, a to bez starostí s čímkoli jiným než obsahem.


Fotografické služby 

Fotografování je pro mě velkým celoživotním milovaným koníčkem, vedle hudby. Oba drží moje srdce bijícím a věnuji se jim pro vlastní uspokojení, byť soustavně. Jako doplňkové služby nicméně nabízím následující:

Produktová fotografie 

Pro svou radost se věnuji makrofotografii. Svou radostí myslím plné krabice diapozitivů a disky digitálních fotek. Stejné vybavení dobře slouží i při pořizování snímků produktů, a protože jde o často žádanou a příjemnou práci, nabízím ji i zde.


Focení koní a jezdecká fotografie 

K tomuto žánru jsem se dostal přes, skrz a díky www.vycvikkone.cz, tedy z rodinných důvodů. Velká část fotografií na tomto a pár dalších webech je pořízena jedním z mých objektivů. Více na příslušné stránce tam. Nějaké mé fotografie z koňského světa naleznete v mé galerii.